8 bức tượng La Hán đầu tiên đã về ngự tại khu vực Hồ Tịnh Tâm của Hoa Viên Sala Garden

19/07/2018

Đầu tháng 7 vừa qua, Công ty Phú Thiện Phát và Beegreen, chủ quản của dự án Sala Garden đã rước 8 bức tượng La Hán đầu tiên về ngự tại khu vực Hồ Tịnh Tâm của Hoa Viên Sala Garden. Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm gia tăng giá trị tâm linh cho dự án mà chủ đầu tư Beegreen vẫn thường làm.

A la hán chỉ là phiên âm từ tiếng Phạn Arahat. Chữ Arahat hay A la hán có 3 nghĩa: Sát tặc, Vô sanh và Ứng cúng.

- Sát tặc là giết sạch hết giặc phiền não trong tâm. Bọn giặc phiền não chúng nó hung tợn dữ dằn lắm. Những thứ phiền não gốc ngọn gì, các Ngài cũng đều giết sạch hết, nên gọi là sát tặc.

- Vô sanh đồng nghĩa với Niết bàn. Nghĩa là các Ngài đã đạt được một trạng thái tâm lý yên tịnh không còn sanh diệt nữa. Nói rõ, là các Ngài không còn sanh tử luân hồi.

- Ứng cúng là các Ngài thật xứng đáng cho trời người cúng dường. A la Hán có 3 nghĩa như thế.

Dưới đây là hình ảnh các bức tượng La Hán:

Bài viết liên quan:

Dự án Sala Garden - Hoa viên 5 sao đầu tiên tại Việt Nam

Hiện đang có các suất đầu tư giá khởi điểm 900 triệu. Lãi 30-50% trong 1 năm.