Thí điểm giao, cho thuê các phần đất nhỏ hẹp tại Tp.HCM

08/05/2018

Bộ TN&MT đang chủ trì, phối hợp với bộ ngành, địa phương để tiến hành hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành cơ chế thí điểm giao đất, cho thuê đất với các phần đất nhỏ hẹp cho các chủ sử dụng đất liền kề tại Tp.HCM.

Theo dự thảo, các phần đất nhỏ hẹp dự kiến gồm thửa đất, khu đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu tách thửa mà UBND Tp.HCM quy định và do Nhà nước trực tiếp quản lý hoặc thửa đất, khu đất lớn hơn diện tích tối thiểu tách thửa nhưng có hình thể không phù hợp để xây nhà ở, công trình độc lập.

Việc giải quyết những phần đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý nhưng để bị lấn chiếm sẽ căn cứ theo Điều 22 Nghị định số 43/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

Nguyên tắc giao đất, cho thuê đất

Theo dự thảo, với các phần đất nhỏ hẹp, việc giao đất, cho thuê đất cho các chủ sử dụng đất liền kề phải đảm bảo công khai, minh bạch và dân chủ.

Về đối tượng được giao, cho thuê đất nhỏ hẹp, ưu tiên cho các chủ sử dụng liền kề là người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo, hộ gia đình sử dụng đất có nhiều nhân khẩu.

Thực hiện cho thuê đất ngắn hạn hàng năm để làm sân vườn, lối đi đối với trường hợp việc sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị đã được phê duyệt nhưng Nhà nước chưa thực hiện quy hoạch vào mục đích công cộng và chủ sử dụng đất liền kề có nhu cầu sử dụng đất.

cho thuê đất
Tp.HCM thí điểm giao đất, cho thuê với các phần đất có diện tích nhỏ hẹp. Ảnh minh họa

Cơ quan tài nguyên và môi trường trình UBND có thẩm quyền hủy quyết định giao đất, cho thuê đất nếu người được giao đất, cho thuê đất không nộp đủ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định.

Điều kiện giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất như sau: Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đất không có tranh chấp, khiếu nại, vi phạm hoặc có tranh chấp, khiếu nại, vi phạm nhưng đã có văn bản giải quyết theo quy định; có cam kết bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ tài chính; thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định.

Giao đất, cho thuê đất qua đấu giá hoặc không đấu giá

Dự thảo đề xuất 2 trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất cho chủ sử dụng liền kề gồm: Khu đất, thửa đất tiếp giáp với một người sử dụng đất; trường hợp khu đất, thửa đất tiếp giáp với từ 2 thửa đất và do từ hai người sử dụng khác nhau trở lên nhưng chỉ có một người sử dụng đất có nhu cầu hoặc trường hợp tất cả những người sử dụng đất liền kề đều có nhu cầu nhưng tự thỏa thuận được việc phân chia diện tích đất để đề nghị Nhà nước giao, cho thuê.

Trong trường hợp các chủ sử dụng đất liền kề không tự thỏa thuận được về sự phân chia diện tích đất nhỏ hẹp đó để đề nghị Nhà nước giao, cho thuê thì việc giao đất, cho thuê đất tiến hành theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Nếu các chủ sử dụng đất liền kề không thống nhất được về sự phân chia diện tích đất để đề nghị Nhà nước giao, cho thuê và đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nhưng không thành thì giữ như hiện trạng.

Theo dự thảo, UBND Tp.HCM sẽ quy định giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Sau khi được thông qua, Quyết định này sẽ áp dụng với người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 của Luật Đất đai; cơ quan Nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý Nhà nước về đất đai; các đối tượng khác có liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất với các phần đất nhỏ hẹp tại Tp.HCM.

Bài viết liên quan:

Dự án Sala Garden - Hoa viên 5 sao đầu tiên tại Việt Nam

Hiện đang có các suất đầu tư giá khởi điểm 900 triệu. Lãi 30-50% trong 1 năm.