Sắp báo cáo phương án xử lý nhà, đất công tại TP.HCM
Sắp báo cáo phương án xử lý nhà, đất công tại TP.HCM
12/05/2018
Chi đầu tư 65.000 tỷ, trả nợ lãi hơn 41.000 tỷ, chi thườngxuyên 301.500 ngàn tỷ. Xem Thêm

Dự án Sala Garden - Hoa viên 5 sao đầu tiên tại Việt Nam

Hiện đang có các suất đầu tư giá khởi điểm 900 triệu. Lãi 30-50% trong 1 năm.