Đất công ở TP.HCM bỏ hoang vì vướng lý do phi lý
Đất công ở TP.HCM bỏ hoang vì vướng lý do phi lý
04/06/2018
Ở TP.HCM, có 320 địa chỉ nhà đất công phải thu hồi thì mới thu được 279 địa chỉ, trong đó khối 110 địa chỉ thuộc trung ương và 169 địa chỉ của khối thành phố Xem Thêm

Dự án Sala Garden - Hoa viên 5 sao đầu tiên tại Việt Nam

Hiện đang có các suất đầu tư giá khởi điểm 900 triệu. Lãi 30-50% trong 1 năm.