Mỗi ngày có 10.000 tỷ đồng đổ vào bất động sản
Mỗi ngày có 10.000 tỷ đồng đổ vào bất động sản
04/06/2018
Trong 5 tháng đầu năm đã có 2.600 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được thành lập, với tổng số vốn 150.000 tỷ đồng. Xem Thêm

Dự án Sala Garden - Hoa viên 5 sao đầu tiên tại Việt Nam

Hiện đang có các suất đầu tư giá khởi điểm 900 triệu. Lãi 30-50% trong 1 năm.