Rủi ro từ tăng giá bất động sản
Rủi ro từ tăng giá bất động sản
09/06/2018
Nếu giá bất động sản tăng quá mạnh không chỉ tạo điều kiện cho những nhà đầu cơ gây lũng đoạn thị trường mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế. Xem Thêm

Dự án Sala Garden - Hoa viên 5 sao đầu tiên tại Việt Nam

Hiện đang có các suất đầu tư giá khởi điểm 900 triệu. Lãi 30-50% trong 1 năm.