UBND Long An yêu cầu chủ đầu tư Happyland chấm dứt việc chuyển nhượng dự án
UBND Long An yêu cầu chủ đầu tư Happyland chấm dứt việc chuyển nhượng dự án
30/05/2018
UBND tỉnh Long An vừa yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Phú An (thuộc Công ty CP Tập đoàn Khang Thông) chấm dứt mọi hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Xem Thêm

Dự án Sala Garden - Hoa viên 5 sao đầu tiên tại Việt Nam

Hiện đang có các suất đầu tư giá khởi điểm 900 triệu. Lãi 30-50% trong 1 năm.