Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Quy hoạch sử dụng đất phường Mạo Khê được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Đông Triều.

Mạo Khê là một phường thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Phường Mạo Khê có diện tích 19,06 km², dân số năm 2014 là 39.418 người, mật độ dân số đạt 2.068 người/km². Phường Mạo Khê có vị trí địa lý: Phía đông giáp phường Yên Thọ; phía tây giáp phường Kim Sơn; phía nam giáp tỉnh Hải Dương với ranh giới là sông Đá Vách; phía bắc giáp các xã Bình Khê và Tràng Lương.

untitled-1639489769306493712478

Phường Mạo Khê trên bản đồ Google vệ tinh.

Mạo Khê là một phường của thị xã Đông Triều, vì vậy, quy hoạch sử dụng đất phường Mạo Khê cũng được xác định theo quy hoạch sử dụng đất thị xã Đông Triều. Quy hoạch sử dụng đất thị xã Đông Triều được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Đông Triều, bản đồ này được UBND thị xã Đông Triều công bố công khai trên cổng thông tin điện tử.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Mạo Khê được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Đông Triều.

untitled1-16394897793321046066645

Quy hoạch sử dụng đất phường Mạo Khê được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Đông Triều.

ky-hieu-dat-1639489788917714049375

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Mạo Khê theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Đông Triều: Xem và tải về TẠI ĐÂY

Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Mạo Khê TẠI ĐÂY.

Hotline